top of page

Processen på Villa Sjöstrand ser ut så här:

Vi träffas på mitt kontor i Gustavsberg där ni berättar om era behov och önskemål.

Efter det träffas vi på er tomt eller i ert hus för att se de möjligheter och begränsningar vi har.

 

Med bilder, tomtkartor, detaljplaner, ritningar och era önskemål börjar jag skissa.

Vi träffas igen och går igenom de förslag jag ritat upp. 

Vi väljer ut ett av dem och jobbar vidare med det, fram till en färdig idé om hur det skall se ut.

När huset, om- eller tillbyggnaden har fått en önskad form är det dags att göra bygglovhandlingar för att skicka in till din kommun.

När bygglovet beviljats skall olika handlingar tas fram.

Det kan vara anbudsunderlag till olika totalentreprenörer, projekteringsunderlag till diverse konsulter eller arbetsritningar till en utsedd byggare.

Jag följer därefter bygget under de olika faserna, för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. 

Den tid som behöver läggas ner i de olika faserna varierar mycket beroende på typ av projekt och intresse från dig som beställare.

När vi träffas första gången kan jag ge en uppskattning på vad som behöver göras och en grov kostnadsuppskattning.

 

 

bottom of page