top of page

Större

vardagsrum

Jag hjälpte den här familjen för många år sedan med bygglovhandlingar och placering av huset på tomten.
Nu var det dags att få till ett större vardagsrum.
Det nya vardagsrummet utformades som en fristående, svävande låda över biluppställniningen.
Den nya huskroppen passar bra till den moderna form som huset har. 
En duktig byggare har gjort ett bra jobb, och snart är det klart för invigning.
bottom of page